DIAGMOL 2018

KATEDRA NAUK PRZEDKLINICZNYCH

SAMODZIELNA PRACOWNIA EPIDEMIOLOGII I EKONOMIKI WETERYNARYJNEJ
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE

SEKCJA FIZJOLOGII I PATOLOGII KONIA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH

 

19. Konferencja
„Biologia molekularna
w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii”
DIAGMOL 2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Aula Kryształowa, 17 listopada 2018 r.